dimarts, 6 de maig de 2008

Qui som?

ITACA és un col·lectiu d' estudiants cridat a representar els interessos de les estudiantes i els estudiants de la Facultat d'Economia de la Universitat de València, millorar el sistema docent i contribuir en la mesura dels seus esforços a convertir el sistema universitari i docent de la Facultat d'Economia de la Universitat de València en un instrument vàlid per al procés de transformació de la societat.

ITACA disposa d'una estructura i un funcionament democràtics basats en la participació i representació interna, i en el control dels seus òrgans per part de totes les i tots els membres, i estableix com a principis que regeixen la seua actuació:

1 - Propugnar una universitat i un sistema docent valencians, públics, plurals, científics, rigorosos, moderns, i oberts a tots els pobles del món.

2 - Defensar i fer efectius els drets al ple ús del valencià en el sistema universitari i educatiu a que tenen dret les estudiants i els estudiants valencians, com a a element d'identitat nacional que no pot ser reduït ni menystingut sota cap forma ni invocant cap altre dret.

3 - Establir les bases d'un sistema docent progressista, lliure i plural , que eduque en la solidaritat, en el respecte envers el medi i en la lliure determinació dels individus, que respecte els drets individuals i col·lectius , i que ajude a la plena integració de totes les ciutadanes i tots els ciutadans de la nostra societat sense distinció de cap gènere, i a la seua cohesió social i cultural. ITACA no pot defensar ni emparar dintre del seu cap model docent discriminatori, immobilista, que repugne l'esperit de progrés que l' impulsa.

Fes teua la Facultat amb Itaca!

Els problemes dels estudiants i de les estudiantes de la Facultat d'Economia poden ser resolts amb la nostra participació activa. Aquest és l'únic plantejament coherent, digne i compromés amb la nostra Facultat. Sense veu pròpia en la realitat de la nostra Facultat, ens serà difícil garantir i millorar la qualitat de la docència i alhora la nostra qualitat de vida com a ciutadans i ciutadanes.