dimecres, 28 de maig de 2008

ADE+Dret en valencià, també!


Davant la petició d'uns companys i unes companyes de facultat de demanar un grup íntegrament en valencià a la doble llicenciatura ADE+Dret, hem pogut conéixer la resposta de la Facultat d'Economia.

Tant l'Estatut Valencià, com la Llei d'ús i ensenyament del valencià, i inclús com emana la Constitució, és d'obligació de les institucions públiques vetllar per la conservació i la promoció de la nostra llengua a tots els àmbits, inclosa la Universitat. A més, els estatuts de la Universitat de València deixen clar que en cas d'existir més d'un grup sobre alguna llicenciatura, un d'ells serà íntegrament en valencià.
Així doncs, tant els companys d'ADE+Dret, com des d'Ítaca que hi donem suport, ens amparem no només en demandes morals sinó també en demandes legals, per exigir un compliment de la docència en la nostra llengua.


Free Image Hosting at www.ImageShack.us
(Ací podeu llegir la resposta de la Facultat d'Economia a la petició)

Davant aquesta petició, la Facultat ha respost amb arguments tan dispars com que no contemplen ADE+Dret com una llicenciatura en sí, donat que s'hi accedeix a partir d'ADE o de Dret, amb la qual cosa no estan obligats a complir la normativa.
També es blinden amb l'afirmació de que mai hi ha hagut una demanda explícita dels estudiants i les estudiantes per exigir la formació del grup, donant així la certesa de que no hi ha promoció del valencià mentre no hi hagen mobilitzacions al respecte.
Per últim, la Facultat es compromet al text a plantejar-se el cobriment d'un grup únicament en valencià, però al mateix temps que assegura que no és probable que es done en els pròxims cursos.

Així doncs, davant aquesta discriminació cap a la nostra llengua, volem mostrar suport a la petició d'"Ade+Dret en valencià, també" i fer nostres les seues demandes.

Pel valencià, pel futur!

http://www.ade-dret.blogspot.com/

Podeu contactar amb ells i elles al correu: ade_dret@hotmail.com

QuickPost

dimarts, 6 de maig de 2008

Càrrecs ocupats per membres d'ITACA-BEA a la Facultat d'Economia

info-BEA

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Els següents càrrecs són els que des d'ITACA-BEA hem ocupat a la Facultat d'Economia.
Estem al vostre servei, per la qual cosa us animem a que ens feu arribar qualsevol dubte, queixa o proposta en qualsevol d'aquests àmbits, a través del nostre correu: itaca.bea@gmail.com


Comissions elaboradores dels Plans d'Estudi (CEPE):
-CEPE.Economia
-CEPE.Empresarials

Comissions Asignadores de Títols (CAT):
-CAT.Economia
-CAT.ADE
-CAT.Empresarials

Comissions de la Facultat:
-Comissió de Normalització Lingüística
-Comissió de Revisió d'Exàmens
-Comissió d'Extensió Acadèmica

Informa't i Participa!

Qui som?

ITACA és un col·lectiu d' estudiants cridat a representar els interessos de les estudiantes i els estudiants de la Facultat d'Economia de la Universitat de València, millorar el sistema docent i contribuir en la mesura dels seus esforços a convertir el sistema universitari i docent de la Facultat d'Economia de la Universitat de València en un instrument vàlid per al procés de transformació de la societat.

ITACA disposa d'una estructura i un funcionament democràtics basats en la participació i representació interna, i en el control dels seus òrgans per part de totes les i tots els membres, i estableix com a principis que regeixen la seua actuació:

1 - Propugnar una universitat i un sistema docent valencians, públics, plurals, científics, rigorosos, moderns, i oberts a tots els pobles del món.

2 - Defensar i fer efectius els drets al ple ús del valencià en el sistema universitari i educatiu a que tenen dret les estudiants i els estudiants valencians, com a a element d'identitat nacional que no pot ser reduït ni menystingut sota cap forma ni invocant cap altre dret.

3 - Establir les bases d'un sistema docent progressista, lliure i plural , que eduque en la solidaritat, en el respecte envers el medi i en la lliure determinació dels individus, que respecte els drets individuals i col·lectius , i que ajude a la plena integració de totes les ciutadanes i tots els ciutadans de la nostra societat sense distinció de cap gènere, i a la seua cohesió social i cultural. ITACA no pot defensar ni emparar dintre del seu cap model docent discriminatori, immobilista, que repugne l'esperit de progrés que l' impulsa.

Fes teua la Facultat amb Itaca!

Els problemes dels estudiants i de les estudiantes de la Facultat d'Economia poden ser resolts amb la nostra participació activa. Aquest és l'únic plantejament coherent, digne i compromés amb la nostra Facultat. Sense veu pròpia en la realitat de la nostra Facultat, ens serà difícil garantir i millorar la qualitat de la docència i alhora la nostra qualitat de vida com a ciutadans i ciutadanes.